Privacy Policy

Je hebt er vast al over gehoord: vanaf mei 2018 zijn alle bedrijven verplicht een Privacy Policy te hebben. Nu kan ik een heel lang, moeilijk document maken, maar liever leg ik je eerst helder en duidelijk uit wat Oktoberdots wel en niet met jouw gegevens doet.

  • Oktoberdots respecteert jouw privacy en zorgt er voor dat alle door jou ingevulde informatie via een beveiligde (SSL) verbindingen verzonden wordt zodat niemand er zo maar bij kan.
  • Oktoberdots vraagt nooit om meer informatie dan strikt nodig is om jouw bestelling te kunnen verwerken. Dit houdt in dat jouw naam, adres, woonplaats en mailadres alleen maar voor de afronden van je bestelling gebruikt worden en nergens anders voor.
  • Als je je inschrijft voor de Oktoberdots nieuwsbrief dan gebruikt Oktoberdots je naam en mailadres alleen om eigen nieuwsbrieven naar te versturen.
  • Je gegevens worden nooit doorgespeeld aan derde, commerciele partijen en je zult nooit informatie over andere bedrijven of diensten dan die van Oktoberdots ontvangen via onze nieuwsbrief.
  • Oktoberdots gebruikt wél derden partijen om betaling te behandelen, waaronder Mollie iDeal en Paypal. Alle informatie die deze bedrijven ontvangen wordt behandelt volgens hun eigen Privacy Policy en door af te rekenen met deze diensten ga je hier mee akkoord. Oktoberdots is niet verantwoordelijk voor deze partijen.

De officiële regels

Oktoberdots, gevestigd aan Kasterleestraat 59, 4826 GB Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Persoonsgegevens die Oktoberdots verwerkt

Oktoberdots verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– IP-adres
– Bankrekeningnummer (bij betalingen)


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Oktoberdots verwerkt

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@oktoberdots.nl, dan verwijderen wij deze informatie. In geval van een online, reeds afgeronde bestelling blijft er wel een papieren document bestaan, dit is verplicht in verband met de belastingdienst.


Met welk doel en op basis van welke grondslag Oktoberdots persoonsgegevens verwerkt

Oktoberdots verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief als je je daarvoor hebt aangemeld
– Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Oktoberdots verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming

Oktoberdots neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Oktoberdots) tussen zit. Oktoberdots gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress: hier draait de complete website op. WooCommerce: voor het verwerken van je bestelling. Mollie iDeal en PayPal: voor het verwerken van je betalingen. MailChimp: voor het versturen van de nieuwsbrief. Google Analytics: voor het bijhouden van zoekgegevens.


Hoe lang Oktoberdots persoonsgegevens bewaart
Oktoberdots bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– Persoonsgegevens zoals naam en adres > 10 jaar > Verplicht i.v.m. Belastingdienst
– Mailadres bij bestellingen > 10 jaar > Om contact op te kunnen nemen
– Betaalgegevens > 10 jaar > Verplicht i.v.m. Belastingdienst
– Mailadres bij nieuwsbrief > tot uitschrijving > Om je op de hoogte te kunnen houden van Oktoberdots nieuws


Delen van persoonsgegevens met derden
Oktoberdots verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, denk hierbij aan Mollie iDeal, PayPal en natuurlijk de Belastingdienst. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Oktoberdots is niet verantwoordelijk voor deze verwerkingen bij deze bedrijven.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die Oktoberdots gebruikt

Oktoberdots gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Let op! Als je dit doet, dan is het niet meer mogelijk om een bestelling te plaatsen, omdat de website dan niet meer onthoud wat er in je winkelwagen zit.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Oktoberdots en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@oktoberdots.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Oktoberdots wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Oktoberdots neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@oktoberdots.nl